Verbe corse stà

Tableau de conjugaison du verbe irrégulier corse stà
Mode et TempsNordSud
Infinitif
 • stà
 • stà
Participe présent
 • stendu
 • stendu
Participe passé
 • statu
 • statu
Indicatif

Présent
 • stò
 • stai
 • stà
 • stemu
 • state
 • stanu
 • stò, stocu
 • stai, stà
 • stà
 • stemu, stemi
 • steti
 • stani
Indicatif

Imparfait
 • stava
 • stavi
 • stava
 • stavamu
 • stavate
 • stavanu
 • stavu, stava
 • stavi
 • stava
 • stavamu, stavami
 • stavati
 • stavani
forme 2
 • staiu, staia
 • stai
 • staia
 • staiamu, staiami
 • staiati
 • staiani
Indicatif

Passé défini
 • steti
 • stesti
 • stete
 • stetimu
 • steste
 • stetenu
 • steti
 • stesti
 • steti
 • stetimu, stetimi
 • stesti
 • stetini
Indicatif

Futur
 • steraghju
 • sterai, sterè
 • sterà
 • steremu
 • sterete
 • steranu
 • staraghju
 • starai, starè
 • starà
 • staremu, staremi
 • stareti
 • starani
Subjonctif

Présent
 • stia
 • stia
 • stia
 • stiamu
 • stiate
 • stianu
 • stii
 • stii
 • stii
 • stiimu, stiimi
 • stiiti
 • stiini
forme 2
 • stochi
 • stochi
 • stochi
 • stochimu, stochimi
 • stochiti
 • stochini
Subjonctif

Imparfait
 • stassi
 • stassi
 • stassi
 • stassimu
 • stassite
 • stassinu
forme 2
 • stessi
 • stessi
 • stessi
 • stessimu
 • stessite
 • stessinu
 • stassi
 • stassi
 • stassi
 • stassimu, stassimi
 • stassiti
 • stassini
forme 2
 • stessi
 • stessi
 • stessi
 • stessimu, stessimi
 • stessiti
 • stessini
Conditionnel

Présent
 • steria
 • sterii, steristi
 • steria
 • steriamu
 • steriate, steriste
 • sterianu
forme 2
 • sterebbi
 • steresti
 • sterebbe
 • sterebbimu
 • stereste
 • sterebbenu
 • stariu, staria
 • starii, staristi
 • staria
 • stariamu, stariami
 • stariati, staristi
 • stariani
Impératif
 • stà, stai
 • stemu
 • state
 • stà, stai
 • stemu, stemi
 • steti