Verbe corse pudè

Tableau de conjugaison du verbe irrégulier corse pudè
Mode et TempsNordSud
Infinitif
 • pudè
 • pudè
Participe présent
 • pudendu
 • pudendu
Participe passé
 • pudutu
forme 2
 • pussutu
 • pudutu
forme 2
 • pussutu
Indicatif

Présent
 • possu
 • poi
 • pudemu
 • pudete
 • ponu
 • possu
 • poi
 • pudemu, pudemi
 • pudeti
 • poni
Indicatif

Imparfait
 • pudia
 • pudii
 • pudia
 • pudiamu
 • pudiate
 • pudianu
 • pudiu, pudia
 • pudii
 • pudia
 • pudiamu, pudiami
 • pudiati
 • pudiani
Indicatif

Passé défini
 • pobbi
 • pudesti, pudisti
 • pobbe
 • pobbimu
 • pudeste, pudiste
 • pobbenu
forme 2
 • pudeti
 • pudesti
 • pudete
 • pudetimu
 • pudeste
 • pudetenu
 • pobbi
 • pudisti
 • pobbi
 • pobbimu, pobbimi
 • pudisti
 • pobbini
forme 2
 • pudeti
 • pudesti
 • pudeti
 • pudetimu, pudetimi
 • pudesti
 • pudetini
Indicatif

Futur
 • puderaghju
 • puderai, puderè
 • puderà
 • puderemu
 • puderete
 • puderanu
 • pudaraghju
 • pudarai, pudarè
 • pudarà
 • pudaremu, pudaremi
 • pudareti
 • pudarani
Subjonctif

Présent
 • possa
 • possa
 • possa
 • possamu
 • possate
 • possanu
 • possi
 • possi
 • possi
 • possimu, possimi
 • possiti
 • possini
Subjonctif

Imparfait
 • pudessi
 • pudessi
 • pudessi
 • pudessimu
 • pudessite
 • pudessinu
forme 2
 • pudissi
 • pudissi
 • pudissi
 • pudissimu
 • pudissite
 • pudissinu
 • pudessi
 • pudessi
 • pudessi
 • pudessimu, pudessimi
 • pudessiti
 • pudessini
forme 2
 • pudissi
 • pudissi
 • pudissi
 • pudissimu, pudissimi
 • pudissiti
 • pudissini
Conditionnel

Présent
 • puderia
 • puderii, puderisti
 • puderia
 • puderiamu
 • puderiate, puderiste
 • puderianu
forme 2
 • puderebbi
 • puderesti
 • puderebbe
 • puderebbimu
 • pudereste
 • puderebbenu
 • pudariu, pudaria
 • pudarii, pudaristi
 • pudaria
 • pudariamu, pudariami
 • pudariati, pudaristi
 • pudariani