Verbe corse avè

Tableau de conjugaison du verbe irrégulier corse avè
Mode et TempsNordSud
Infinitif
 • avè
 • avè
Participe présent
 • avendu
 • avendu
Participe passé
 • avutu
 • avutu
Indicatif

Présent
 • aghju
 • ai
 • (h)à
 • avemu
 • avete
 • anu
 • aghju
 • ai, à
 • (h)à
 • avemu, avemi
 • aveti
 • ani
Indicatif

Imparfait
 • avia
 • avii
 • avia
 • aviamu
 • aviate
 • avianu
 • aviu, avia
 • avii
 • avia
 • aviamu, aviami
 • aviati
 • aviani
Indicatif

Passé défini
 • ebbi
 • avesti, avisti
 • ebbe
 • ebbimu
 • aveste, aviste
 • ebbenu
 • ebbi
 • avisti
 • ebbi
 • ebbimu, ebbimi
 • avisti
 • ebbini
Indicatif

Futur
 • averaghju
 • averai, averè
 • averà
 • averemu
 • averete
 • averanu
 • avaraghju
 • avarai, avarè
 • avarà
 • avaremu, avaremi
 • avareti
 • avarani
Subjonctif

Présent
 • abbia
 • abbia
 • abbia
 • abbiamu
 • abbiate
 • abbianu
forme 2
 • aghja
 • aghja
 • aghja
 • aghjamu
 • aghjate
 • aghjanu
 • abbii
 • abbii
 • abbii
 • abbiimu, abbiimi
 • abbiiti
 • abbiini
forme 2
 • aghji
 • aghji
 • aghji
 • aghjimu, aghjimi
 • aghjiti
 • aghjini
Subjonctif

Imparfait
 • avessi
 • avessi
 • avessi
 • avessimu
 • avessite
 • avessinu
forme 2
 • avissi
 • avissi
 • avissi
 • avissimu
 • avissite
 • avissinu
 • avessi
 • avessi
 • avessi
 • avessimu, avessimi
 • avessiti
 • avessini
forme 2
 • avissi
 • avissi
 • avissi
 • avissimu, avissimi
 • avissiti
 • avissini
Conditionnel

Présent
 • averia
 • averii, averisti
 • averia
 • averiamu
 • averiate, averiste
 • averianu
forme 2
 • averebbi
 • averesti
 • averebbe
 • averebbimu
 • avereste
 • averebbenu
 • avariu, avaria
 • avarii, avaristi
 • avaria
 • avariamu, avariami
 • avariati, avaristi
 • avariani
Impératif
 • abbia
 • abbiamu
 • abbiate
forme 2
 • aghja
 • aghjamu
 • aghjate
 • abbii
 • abbiimu, abbiimi
 • abbiiti
forme 2
 • aghji
 • aghjimu, aghjimi
 • aghjiti